Rozhovor s Tomášem Kilbergrem

Bc. Tomáš Kilbergr je vedoucí produkce Mezinárodního festivalu Divadlo, vedoucí produkce a obchodního oddělení Divadla Alfa a spolupracuje i s dalšími projekty.

Jak si se dozvěděl o možnosti spolupráce s DL?
To si přesně nepamatuji, myslím, že přes někoho ze vznikajícího teamu DL. Mám pocit, že tou osobou byl Vilém Dubnička, který tehdy začínal chodit k nám na step.

Na jaké pozici jsi začal v DL pracovat?
Jako brigádník.

Přesunul si se v průběhu trvání DL na jinou pozici – pokud ANO, jakou?
Ano, v následujícím, druhém ročníku jsem začal vykonávat pozici technického produkčního. Ze začátku částečně a pod dohledem a postupně s větší samostatností přibývala i agenda činností v realizaci projektu. Tuto pozici jsem vykonával čtyři roky do roku 2014.

Na škále od 1 do 5 (jedna je nejméně) ohodnoť, jak Ti praktická zkušenost z DL pomohla ve Tvém budoucím studiu či profesi.  Následně prosím doplň slovně.
Ve studiu spíš ublížila. Byla rozhodně nepostradatelnou základní zkušeností pro profesionální produkční dráhu. Hodnotím tedy – 4.

Vyber si jednu či více osobností  DL, které Tě nějakým způsobem inspirovaly. Na stejné stupnici jako u  5. otázky (od 1 do 5) ohodnoť, jak moc pro Tebe jejich inspirace byla důležitá. Poté prosím slovně doplň, jak Ti daná osobnost pomohla v Tvém pracovním či osobním rozvoji.
Během 5-ti let DL jsem potkal více lidí, ze kterých jsem čerpal ve více ohledech. Tato formace mne vedla k inspiraci, jak věci chci dělat nebo naopak. Inspirace byla tedy pozitivní i negativní, ale v každém ohledu přínosná. 

Jaké jsou Tvé plány do budoucna, související s oblastí divadla či kultury?
Vykonávat svoji práci dobře při projektech i v divadlech, se kterými spolupracuji. 