Rozhovor s Martinou Náhlíkovou

Martina Náhlíková je studentka oboru Produkce na DAMU a asistentka general secretary Hudební mládeže ČR, z. s.

Jak jsi se dozvěděla o možnosti spolupráce s DL?
Na DL jsem zpočátku chodila jako divák. O možnosti spolupráce jsem se dozvěděla od profesorky dějepisu – Terezy Dubničkové (produkční DL), která si všimla, že na DL často chodím.
Na jaké pozici jsi začala v DL pracovat?
Na Divadelním létě jsem začala pracovat na pozici řadového brigádníka (trhání lístků, úklid scény, rozdávání dek atd.).

Přesunula jsi se v průběhu trvání DL na jinou pozici – pokud ANO, jakou?
Ano, po několika letech mi byla nabídnuta práce na pozici inspicient-rekvizitář, kterou jsem nadšeně přijala a celkem dva roky (po dobu reprízování dané inscenace) jsem na této pozici pracovala.

Na škále od 1 do 5 (jedna je nejméně) ohodnoť, jak Ti praktická zkušenost z DL pomohla ve Tvém budoucím studiu či profesi.  Následně prosím doplň slovně.
Hodnocení na škále: 5
Zkušenosti z Divadelního léta velmi zásadně ovlivnily mé další směřování. Nejprve jsem si díky němu zamilovala divadlo jako takové, a pak jsem si (především během doby, kdy jsem zastávala funkci inspicientky) uvědomila, že divadelní produkce a organizační zajišťování divadelních představení a festivalů je něco, čemu bych se chtěla věnovat i v budoucnosti. A to například i v rámci profesní dráhy.
Divadelní léto mne inspirovalo i při výběru vysoké školy a oboru a myslím, že mi zkušenosti, které jsem v DL získala, pomohly i při přijímacím řízení.
Vyber si jednu či více osobností  DL, které Tě nějakým způsobem inspirovaly. Na stejné stupnici jako u  5. otázky (od 1 do 5) ohodnoť, jak moc pro Tebe jejich inspirace byla důležitá. Poté prosím slovně doplň, jak Ti daná osobnost pomohla v Tvém pracovním či osobním rozvoji.
Vilém Dubnička: 5 Ukázal mi, jak důležité je mít vizi, které věřím, kterou žiji a za kterou stojím. A ne jednou. Prvně mi dal šanci dělat něco podobného náplni práce inspicienta a rekvizitáře při představeních Obraz, Akvabely a Sirup.
Tereza Dubničková: 5 Nabídla mi práci na Divadelním létě a později i pozici inspicienta. Když jsem na této pozici začala pracovat a nebyla si něčím jistá, vždy mi ochotně pomohla a poradila.
Marcela Mašínová: 5 Inspirovala mne tím, co všechno dokáže, co stíhá nejen v rámci DL, podporovala mne v mých projektech a inspirovala mne při výběru školy.
Veronika Brankov: 4 Nesmírně mi pomohla, když jsem do DL naskočila na pozici inspicienta a rekvizitáře. Dávala rady k nezaplacení  A to vše s úsměvem na rtech!

Jaké jsou Tvé plány do budoucna, související s oblastí divadla či kultury?
Mé plány do budoucna jsou v prvé řadě dostudovat obor Produkce na DAMU a následně se pokusit uplatnit v oboru. Například jako produkční ve sféře hudebního divadla, které je mi obzvlášť blízké. Ale to je všechno ve hvězdách…